Др Миша Ђурковић

Рођен 24.08.1971. у Београду. Одрастао и средњу школу завршио у Крушевцу. 

– Докторат Либерализам и држава: политичка филозофија Џона Стјуарта Мила, одбрањен у јулу 2005 на Филозофском факултету у Београду, одсек за филозофију, где је завршио и основне студије 1996. и магистрирао 2001.

Говори енглески, француски, италијански, шпански и немачки, а чита и руски језик.

– Стално запослен као научни саветник. Ради на Институту за европске студије у Београду од 1.3. 1999. Обављао функцију председника научног већа (2007-2010), Директор института од 2016 године.

Поред тога поседује широко радно искуство стицано на пословима у државној администрацији (саветник председника Владе, секретар Државног савета за Космет, члан етичког комитета РРА), политичком и пословном консалтингу, предавањима итд. Од 2016 до 2016 био главни саветник председника Српске листе у Црној Гори.

Поља истраживања којима се бави обухватају следе области:

– Филозофија, политичка и правна филозофија, генерална политичка теорија

– Нације, национализми, питања националног идентитета у склопу међународних односа.- Анализа популарне културе, (популарне музике, телевизијских серија, цртаних филмова) пропаганде и употребе масовних медија у идеолошке сврхе.

– Праћење процеса трансформације српског друштва и посебно политичког система.

– Европске интеграције  и међународни односи – Проблеми биоетике и биомедицине

Аутор је петнаест монографија и десетак зборника радова, као и великог броја чланака.

Учестовавао на бројним међународним скуповима. Члан је European Renewal Movement, организације која окупља најзначајније европске и америчке конзервативне интелектуалце.

Радио семинаре и обуку политичких субјеката, посланика итд за ИРИ, КАС, Фонд за политичку изузетност, Српску демократску странку Републике Српске, Српску народну странку Црне Горе, ДСС, ВМРО у Македонији и многе друге.