Програмска начела

Усправна Србија, као умерено конзервативна организација  десног центра које тежи друштву економског благостања и правде заснованом на грађанским и политичким слободама, пуном суверенитету Републике Србије и заштити интереса српског народа унутар и ван државних граница ће се, у свом деловању, залагати за:

1. Изградњу друштва заснованог на поштовању људских права и слобода и етничкој, верској и расној толеранцији и уважавању.

2. Успостављање независног судства и ефикасних и функционалних системских антикорупцијских механизама.

3. Успостављање и развијање тржишне економије у којој ће пословни субјекти, у фер условима, без монополистичких привилегија, на слободном тржишту конкурисати својим производима и знањем, са фокусом на изградњу технолошки и информационо напредног и компетитивног друштва, у коме ће сваки појединац имати шансу за успех и афирмацију у складу са својим способностима.

4. Одбрану Косова и Метохије као неотуђивог дела Републике Србије, у складу са Уставом и одредбама међународног права.

5. Демографску и популациону политику у чијој је основи креирање мера усмерених на оснаживање породице и подизање наталитета.

6. Креирање образовног система заснованог на националној традицији и доминантним друштвеним вредностима, европској и светској културној и уметничкој баштини и највишим стандардима у области науке и технологије.

7. Развијање идентитетске културне политике засноване на највишим вредностима које чине уметничко и историјско наслеђе српског народа, уз потпуно поштовање слободе уметничког стваралаштва.

8. Унапређење система здравствене заштите и потпуну доступност здравствених услуга свим грађанима Републике Србије.

9. Изналажење оптималног баланса између економског развоја и заштите животне средине, заштиту земље, воде, ваздуха, биљног и животињског света, уз орјентацију на обновљиве изворе енергије – ветропаркове и соларне електране.

10. Јачање одбрамбених снага у складу са безбедносним изазовима и претњама по Републику Србију и припаднике српског народа, уз доследно спровођење политике војне неутралности.

11. Пуну слободу медија.

12. Успостављање нових принципа спољне политике која се заснива на развијању билатералних односа са државама чланицама ЕУ и другим земљама, у областима од интереса за Републику Србију.