АПОЛО ТИМ

Драган Добрашиновић

Директор аполо центра

Аутор је бројних радова објављених у часописима за политичку теорију и друштвена истраживања и стручним публикацијама. 

Др Миша Ђурковић

консултант

Научни саветник у Институту за европске студије. Поседује широко радно искуство стицано на пословима у државној администрацији. Поља истраживања: Нација, национални идентитет, међународни односи. 

Професор историје на Филозофском факултету у Београду. Објавио више од двадесет научних монографија и преко четрдесет радова у научним часописима. 

Редовни професор на Факултету политичких наука у Бања Луци. Ужа научна област му је политичка теорија.