АПОЛО ПРОГРАМ

Програм обуке у оквиру Академије за политичко лидерство одвија се кроз три модула. Сваки од модула садржи по десет једноипочасовних радних јединица које се реализују у три радна дана. Поред десет стандардних јединица, за заинтересоване учеснике предвиђен је и рад у малим групама. Обуке се реализују на Мећавнику у терминима од четвртка до недеље. 

Цена, у коју су, поред саме обуке, укључени радни материјали, смештај у једнокреветним собама на бази три пуна пансиона и коришћење свих садржаја хотела Мећавник (биоскоп, базен, спортска сала, тениски терени) износи 75.000 динара по модулу за сваког учесника. Уплата се врши на текући рачун 330-47001369-32.

Основни модул – Политички конзервативизам и савремена десница, фокусиран је на подизање капацитета учесника обуке у областима које се крећу од идеологија, начела и вредности конзервативизма, преко идентитетских и културних политика до изазови савремене деснице на нашим просторима и у геостратешком вртлогу 21. века.

Други модул – Политичко лидерство, осмишљен као комбинација предавања, радионица и симулација, обједињује методе и технике које доприносе подизању лидерских капацитета и практичних вештина у областима тимског рада, вештине управљања политичким процесима, комуникације са циљним групама, различитим врстама јавних наступа.

Трећи модул – Политичке кампање, усресређен је на преношење знања и овладавање техникама из ове, у политичком смислу, најизазовније и по последицама најзначајније области. Од конципирања, избора и наметања теме кампање, преко креирања слогана и прикупљања средстава, до техника сузбијања политичких противника, кризног менаџмента и предизборних конвенција, води вас АПОЛО тим.